Brevkort stemplet i Galten 7.12.40

Kære Kirsten! Tak for Brev i Dag, sikken en Forskrækkelse du har haft med Jørn - godt at det ikke gik værre - hils ham!
Her er det brune Garn jeg kan skaffe Sigrid, det er ikke sikkert hun synes om det tynde, da det er lidt lyst, og det mørke er vel for svært. Hvilket af de to andre synes du om til Jørn? - Nej, jeg misforstod ikke med Mærker, men jeg udtrykte mig daarlig. Jeg skulde skrevet “Tak, jeg vil blive glad for Kager d: 13” saa til Gengæld faar du ½ Kg Smør.
(lidt usikkert om slut-gåseøjnene er efter ‘d: 13’ eller efter ‘Smør’)
Kærlig HIlsen
Mor

Brevkort stemplet i Galten 28.7.47 - til:
Fru Kirsten Lund
Cæcilievej 8B.
Købh:
Valby St

Afsender:
A Kjeldbjerg
Klank pr Galten St(Mandag)
Kære Kirsten!
Har du hørt hvordan det staar til i Roskilde, om der er sket noget? - Inger har været hjemme et Par Dage, og er lige nu cyklet for at naa Kalundborgdamperen og derfra cykle til Roskilde. Men jeg er nu ikke helt sikker paa andet end at hun cykler ned gennem Jylland og cykler hele Vejen, det havde hun mest Lyst til. Du ser hende jo nok snart saa. Nu faar du og I alle de kærligste Hilsener fra Mormor.
Birtha var da glad for Tøjet og det sad da ogsaa kønt til Pigerne som hun vilde bruge det til.

Onsdag Efm 10. Juli 1940 (datoen er tilføjet med blyant - af Kirsten?) - men den rette dato må nu være 6. juni

Kære Kirsten!
Nu tager jeg selv ned med Æggene, der er 1 Skok = altsaa 4 Snese eller 5 kg, a) 1,40 pr kg + Forsendelse. 140 er hvad jeg faar her; men de stiger muligvis i Morgen, saa er det bedst du faar dem nu. De er lagt i disse 3 Dage. = Ærlig talt, saa mangler jeg Penge d. 1 August, saa vilde jeg gerne have 10 Kr, det der er for meget, det bliver vel antagelig 2 Kr trækker jeg saa fra næste Sending. - Jeg skal jo have samlet sammen til Renter hvor jeg kan - Inger og Lis skylder mig og skal ogsaa betale til August. - Du skal altsaa betale det jeg faar her + Porto - Moster Lise plejer at betale 2 Ør mer pr Æg end jeg faar her, det gaar nemlig ogsaa til Porto. Jeg skrev til hende og har ventet Brev med Svar om hun vilde have el: helst være fri for det Mas - saa du kommer til at ringe til hende

Side 2:
og spørge hende om hun vil have nogle. Der er 38 i nederste Lag 42 i øverste Lag. Det er Sludder med hende naar hun skriver at hun skylder mig 3 el hvor meget det var, det gør hun ikke, jeg fik Kaffe istedet.
Nu ved du altsaa de er sendt Onsdag - De sidste Breve og Pakke der er kommen fra dig er kommen senere end du beregned, for Ekp vi fik din Pakke om Aftenen paa Arnes Fødselsdag (Tirsdag) du troede vi fik Lørdag. Breve er højest forskellig sommetider Dagen efter - og tit flere Dage om det. Fra Lis fik vi Brev - senest Fredag. - Ja, vi burde jo været henne hos Peders; men der er ingen der har Tid, alle er i Roerne hver sit Sted og i Søndags tordnede det og skylregnede. Jeg har haft Regnfrakken paa til Galten og det er altsammen godt nok; men jeg mangler jo alligevel stadig - Hør, nu da Lis var hos jer - talte hun vel ikke om at sende sin Frakke? Ja, for hun har mumlet lidt utydelig om det. Den passer mig nemlig.
Jeg har ikke noget nyt ellers. Povl kommer hjem paa Søndag.
Naa - endnu er der Chance for første Dreng!
Kærlig Hilsen til jer begge - Mor

Kuvert stemplet i Galten 30.1.40 - til:

Fru Kirsten Lund
Valborgallé 28 4/S
Købh:
Valby St
Kære Kirsten og Jørn!
Tak for Pakken i Gaar (Mandag), det er jo ikke nemt at vide hvornaar I faar dette Brev, for de meldte i Radion at der var store Forsinkelser, Posten fra Jylland var gaaet fast ved Sprogø og de var 13½ Time om at komme over Storebælt; saa er det ikke saa rart for hvem der er ude at rejse. Mærkelig nok har Birtha ikke fortalt at du har sendt hende en Bærepose til Inga, men Far som kom hjem kl: 10 Søndag Aften og saa gik i Grøften med Bilen og der blev siddende i 3 Timer (Bilen altsaa) - (Far har været indesneet derhenne i 10 Dage) - han fortalte du havde sendt en Bærepose som var saa udmærket og nem at bære Inga i, den var hun i meget af Tiden - og naar de saa


Side 2:
skulde til Alken el: til Peders - kørende med Hest, saa havde hun Kørekappen udenpaa Bæreposen.
- Birtha havde selv bedt mig om at faa min gamle Kørekappe (27 Aar, du ved Inger gik med den som Frakke). Birtha sagde jeg skulde ingenting gøre ved den andet end tage Ærmerne af, det gjorde jeg og syede den sammen og satte en Krave og sølvgraa fyldig Astrakan paa og tilsvarende Astrakan Kyse, det er altsammen noget varmt og praktisk noget - og ikke til Pynt - men det du har sendt er udmærket kan jeg forstaa uden at have set det, for du forstaar, Kappen er jo meget tung, den kan hun meget lettere rende rundt med. - Du kan tro Inga er sød, det er hendes Væsen jeg mener, hun kvidrer en hel masse Ting. Far har taget noget Kulde saa han ligger i Sengen, han er nu ikke stærk, men det er da rart at faa ham hjem igen, jeg var ved at gaa til. Hans har været her i Gaar med 2 røde Kvier som Far har købt af Snorgaard og saa skal vi af med den gamle Ko, og saa skylde for den ene røde foreløbig. Han vil jo af med Beteltettesen (ja, det står der jo næppe!!!) i Alken - klæde af som man siger.

(og hvor er fortsættelsen???)