Jakob Lambertsen

20. oktober 2017
Mig og Jyllands-Posten
For få dage siden spurgte en kollega, som var lidt af et nyt bekendtskab for mig, hvordan mit liv på JP havde været. Det blev cirka til denne beretning:
------
Jeg har haft flere forskellige funktioner på JP, siden jeg blev ansat i marts 1983. Det sidste års tid, inden jeg sluttede i september 2016, var jeg tilknyttet navneredaktionen, og det var måske min lykkeligste periode på bladet.
   Siden 1999 har jeg haft base i København, inden da i Aarhus. I 1980'erne havde jeg ansvaret for tillægget Det Sker, som dengang hørte under forbrugerredaktionen, men fra 1988 overgik jeg formelt til radio & tv-redaktionen, reelt blev jeg rockjournalist på fuld tid (skrev anmeldelser, interviews, foromtaler - inden da havde jeg gjort det ved siden af).
Da jeg kom til København, var det under ganske fornemme forhold på Kongens Nytorv - med Per Mikael Jensen* som chef for JP København og Claus Johansen* som redaktionschef. Siden blev jeg Flemming Roses* højrehånd, men var på ferie, da Muhammed-tegningerne blev trykt. Jeg skulle nu med glæde have givet en hånd med dér.
   Jeg oplevede stemningen, miljøet og mentaliteten på redaktionen i København som meget fri og frejdig i forhold til den tunge stemning på de grå gange i Viby. Langt senere, især da jeg igen kom lidt oftere på Grøndalsvej*, i 2015-16, fandt jeg nu, at der også var foregået en foryngelse og en befrielse dér. 
   Efter et par lidt turbulente måneder i begyndelsen af 2015 kom jeg til navneredaktionen, fik Kirsten Elley* som chef og nogle ildsjæle, der tog sig omsorgsfuldt af det grundlæggende systematiske arbejde dér. Der opstod en skøn synergi mellem os og en uventet arbejdsglæde på trods af, at jeg sad i København og de andre i Viby. Det var tungt for mig at tage beslutningen et års tid senere, da der skulle fyres og nedskæres, at søge og tage imod den udmærkede fratrædelsesordning, som medarbejderforeningen fik forhandlet igennem. Men godt det samme, for nok blev min funktion bevaret, men Kirsten Elley havde fået et chefjob på DR Syd, og resten af navneafdelingen blev slagtet.
   Jeg har stor respekt for Jørn Mikkelsen* og Pierre Collignon*, mine øverste chefer de senere år, uanset at jeg i detaljen måske ofte har følt mig uenig med dem. De er dygtige og ambitiøse og har et hjerte for sjælen i det, som de har valgt at arbejde med. Lidt floromvundet udtrykt måske, men sådan oplever jeg dem og er lidt trist over, at de ikke længere er en del af JP's ledelse.
   Den nuværende chefredaktør, Jacob Nybroe, tiltrådte i den uge, jeg fratrådte (og Pierre Collignon forlod avisen samtidig). Mit indtryk er, at JP nu drives pragmatisk og efter, hvad der synes muligt. Slut med at afprøve og overskride grænser. Den trykte avis er blevet tyndere, og det samme er journalistikken på jp.dk. Men ikke så enestående. Sådan er tendensen i dansk journalistik, hvis nogen skulle spørge mig. 
   Da jeg kom til JP i 1983, var det i et halvt års vikariat, og jeg tænkte, at jeg blot skulle have nogle erfaringer og så videre til noget, som passede mig bedre. Men for mig har det været alle tiders at kunne skrive om musik og andre emner, som jeg brænder for, og at være med til at præsentere nogle stofområder mest muligt indbydende. Så det blev til 33 år ud over det første halve.
   Der har da været frustrationer undervejs og ting, som jeg har måttet bide i mig. Personer, som jeg har haft det svært med. Men jeg har haft det så godt, at jeg ikke i det danske medielandskab har kunnet få øje på bedre alternativer.

1952: Født på Bramminge Mark
(jo da, hjemmefødsel).
1979: Uddannet journalist
(DJH, Aarhus).
1983-2016: Jyllands-Posten
(16 år i Viby J, 17 år i København).
2017:  Hjemmesiden jakoblambertsen.dk gøres aktiv.
2020: Gift med Anne Wollter.

  • Per Mikael Jensen har siden haft chefstillinger i Metro International og været direktør for TV 2 Danmark og for Altinget.
  • Claus Johansen har siden bl.a. været chefredaktør  for Søndagsavisen. Fra august 2019 redaktør for Ugeposten, Gribskov, under Politikens Lokalaviser.
  • Flemming Rose var dengang kulturredaktør, siden udenrigsredaktør på JP. I dag selvstændig.
  • Grøndalsvej er den gade i Viby J, hvor Jyllands-Posten har haft hovedkvarter fra 1962 til og med 2019.
  • Kirsten Elley var dengang magasinchef og chef for Navne på JP. Siden i et par år  chef på DR Syd i Åbenrå. I 2019 pressekoordinator ved Dansk Generalkonsulat i Flensborg og projektleder på Flensborg Avis.
  • Jørn Mikkelsen og Pierre Collignon var hhv. ansvarhavende chefredaktør og journalistisk chefredaktør på Jyllands-Posten frem til september 2016. Pierre er fra 1. april 2018 debatredaktør på Berlingske.